Poświadczenie zgodności – Noble Securities SA

Informacje dla Obligatariuszy – poświadczenie zgodności – Noble Securities SA

Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2019 do 30.09.2019
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2018 do 30.09.2018
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2018
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2017
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2017 do 31.03.2017
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2016 do 30.09.2016
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015(po korekcie)
Oświadczenie o braku wystapienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2016 do 31.03.2016
Oświadczenie o braku wystapienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015
Oświadczenie o braku wystapienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2015 do 30.09.2015
Oświadczenie o braku wystapienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015
Oświadczenie o braku wystapienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2015 do 31.03.2015
Oświadczenie o braku wystapienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014
Oświadczenie o braku wystapienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2014 do 30.09.2014
Oświadczenie o braku wystapienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014
Oświadczenie o braku wystapienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2014
Oświadczenie o braku wystąpienia Przypadków Naruszenia w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved