2017

Znajdź raport

33/2017

Raport bieżący nr: 33/2017
Data sporządzenia: 2017-07-05
godz. 17:16
Temat: nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku (aktualizacja informacji)

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 07.02.2017r. oraz nr 26/2017 z dnia 31.05.2017r. informuje, iż Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości położonych w Gdańsku, o łącznej powierzchni 40.604 m2, na podstawie umowy przeniesienia zawartej w dniu 05.07.2017r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-07-05 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2017-07-05 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved