2018

Znajdź raport

3/2018

Raport bieżący nr: 3/2018
Data sporządzenia: 2018-01-11
godz. 15:57
Temat: Nabycie nieruchomości położonej w Warszawie (aktualizacja informacji)
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2017 z dnia 29.11.2017r. informuje, iż Spółka nabyła nieruchomość położoną w Warszawie o powierzchni 12.505,00 m2 na podstawie umowy przeniesienia zawartej w dniu 11.01.2018r

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-01-11 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2018-01-11 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved