2017

Znajdź raport

7/2017

Raport bieżący nr: 7/2017
Data sporządzenia: 2017-02-07
godz. 17:43
Temat: Likwidacja przedstawicielstwa Spółki w Moskwie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 07.02.2017 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu likwidacji przedstawicielstwa w Moskwie.

W ocenie Zarządu, biorąc pod uwagę trwający proces wygaszania prowadzonej przez Spółkę działalności na terenie Rosji z uwagi na ograniczone możliwości kontynuacji inwestycji i realizacji nowych inwestycji, jak również aktualną sytuację gospodarczą na tym obszarze, dalsze utrzymywanie przedstawicielstwa w Moskwie jest niecelowe i ekonomicznie niezasadne.

Spółka, zgodnie z przyjętą Strategią, zamierza rozwijać przedsięwzięcia deweloperskie i nowe projekty inwestycyjne na terenie dużych aglomeracji w kraju.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-02-07 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2017-02-07 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved