2018

Znajdź raport

12/2018/K

Raport bieżący nr 12/2018/K
Data sporządzenia: 2018-04-10
godz.
Temat: korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 12/2018 (Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2018)
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Polnord”) informuje o dokonaniu korekty omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie bieżącym nr 12/2018 z dnia 10.04.2018r. W raporcie, o którym mowa powyżej, omyłkowo wskazano, iż „Grupa Kapitałowa Polnord („Grupa”) sprzedała w I kwartale 2018 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 289 lokali netto” gdy tymczasem liczba sprzedanych lokali wynosi 298.
Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść raportu z uwzględnieniem powyższej korekty.

„Zarząd POLNORD SA („Polnord”) przekazuje wstępne informacje na temat liczby sprzedanych lokali w I kwartale 2018r.
Grupa Kapitałowa Polnord („Grupa”) sprzedała w I kwartale 2018 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 298 lokali netto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy)
Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. wyniesie 323 szt. (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy)”.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-04-10 Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu
2018-04-10 Agnieszka Bernabiuk – Perkowska – Prokurent

 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved