2018

Znajdź raport

28/2018

Raport bieżący nr 28/2018
Data sporządzenia: 2018-07-06
godz. 23:28
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) publikuje odpowiedzi w trybie art. 428 §5 Kodeksu Spółek Handlowych udzielone na pytania jednego z akcjonariuszy zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2018 r.
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza znajdują się w załączniku.

Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-07-06 Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu
2018-07-06 Jerzy Kotkowski - Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: Odpowiedz na pytania akcjonariusza 06.07.18
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved