Wybrane dane finansowe skonsolidowane

Wyszczególnienie

w tys. PLN

w tys. EUR

01.01.2017 31.12.2017

01.01.2016 31.12.2016

01.01.2017 31.12.2017

01.01.2016 31.12.2016

 

I. Przychody ze sprzedaży          

293 635

176 745

69 177

40 348

II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

43 925

44 280

10 348

10 108

III. Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej

21 852

(26 335)

5 148

(6 012)

IV. Zysk (strata) brutto  

1 225

(24 650)

289

(5 627)

V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

3 312

(16 929)

780

(3 865)

VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy

3 312

(16 929)

780

(3 865)

VII. Kapitał własny

708 083

705 577

169 767

159 488

VIII. Zobowiązania długoterminowe

258 110

348 416

61 884

78 756

IX. Zobowiązania krótkoterminowe

502 295

464 001

120 428

104 883

X. Aktywa trwałe

727 144

703 018

174 337

158 910

XI. Aktywa obrotowe

732 663

807 984

175 661

182 637

XII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

8 681

6 992

2 081

1 580

XIII. Suma aktywów

1 468 488

1 517 994

352 079

343 127

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved