Wybrane dane finansowe jednostkowe

Wyszczególnienie

w tys. PLN

w tys. EUR

01.01.2018 31.12.2018

01.01.2017 31.12.2017

01.01.2018 31.12.2018

01.01.2017 31.12.2017

 

I. Przychody ze sprzedaży          

 

98 100

 

82 602

22 492

19 460

II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

48 117

 

43 363

 

11 032

10 216

III. Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej

 

(1 189)

 

2 492

(273)

587

IV. Zysk (strata) brutto  

(65 287)

17 404

(14 969)

4 100

V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

(92 347)

16 136

(21 173)

3 801

VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy

(92 347)

16 136

(21 173)

3 801

VII. Kapitał własny

600 822

722 544

139 726

173 235

VIII. Zobowiązania długoterminowe

502 190

582 429

116 788

139 641

IX. Zobowiązania krótkoterminowe

340 119

342 416

79 097

82 096

X. Aktywa trwałe

1 088 659

1 152 813

253 177

276 394

XI. Aktywa obrotowe

(w tym przeznaczone do sprzedaży)

354 472

494 576

82 435

118 578

XII. Suma aktywów

1 443 131

1 647 388

335 612

394 972

 

 

 

 

 

 

 

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved