Wybrane dane finansowe jednostkowe

Wyszczególnienie

w tys. PLN

w tys. EUR

01.01.2017 31.12.2017

01.01.2016 31.12.2016

01.01.2017 31.12.2017

01.01.2016 31.12.2016

 

I. Przychody ze sprzedaży          

82 602

39 682

19 460

9 059

II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

43 363

25 198

10 216

5 752

III. Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej

2 492

(37 708)

587

(8 608

IV. Zysk (strata) brutto  

17 404

(46 808)

4 100

(10 685)

V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

16 136

(37 835)

3 801

(8 637)

VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy

16 136

(37 835)

3 801

(8 637)

VII. Kapitał własny

722 544

697 198

173 235

157 594

VIII. Zobowiązania długoterminowe

582 428

646 729

139 641

146 187

IX. Zobowiązania krótkoterminowe

342 416

322824

82 096

72971

X. Aktywa trwałe

1 152 813

1 259 658

276 395

284 733

XI. Aktywa obrotowe

485 894

400 101

116 496

90 439

XII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

8 681

6 992

2 081

1 580

XIII. Suma aktywów

1 647 388

1 666 751

394 972

376 752

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved