2019

Znajdź raport

12/2019

Raport bieżący nr 12/2019
Data sporządzenia: 2019-01-23
godz.15:04
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Informacja o wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o powzięciu informacji o zwołaniu przez nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Krawczyka posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ("RN") na dzień 05.02.2019 r. na godz. 12.00, w siedzibie Spółki, z proponowanym porządkiem obrad obejmującym podjęcie m.in. uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki, w tym także uchwały w sprawie określenia harmonogramu oraz szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów na Członków Zarządu.
Podstawą prawną zwołania posiedzenia jest § 5 ust 2 Regulaminu Członków Rady Nadzorczej Spółki, który stanowi: „Posiedzenia Rady zwołuje z własnej inicjatywy Przewodniczący Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego – posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy na nich Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego Członka Rady najstarszy Członek Rady Nadzorczej”.
Pełna treść wniosku stanowi załącznik do raportu.

Ze względu na zakres spraw podejmowanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółki, Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu celem przedstawienia opinii publicznej pełnego zakresu informacji o aktualnej sytuacji Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-01-23 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-01-23 Marcin Mosz – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved