2018

Znajdź raport

2/2018

Raport bieżący nr 2/2018
Data sporządzenia: 2018-01-09
godz. 8:41
Temat: Informacja o sprzedaży lokali w 2017 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Polnord”) przekazuje wstępne informacje na temat liczby sprzedanych lokali w 2017r.
Grupa Kapitałowa Polnord („Grupa”) sprzedała w 2017 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 1389 lokali netto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy) wobec 1024 lokali sprzedanych w 2016r. Tym samym liczba sprzedanych lokali za rok 2017 wzrosła o 35,7% w stosunku do liczby lokali sprzedanych w roku 2016.

Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wyniesie 1126 szt. (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-01-09 Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu
2018-01-09 Jerzy Kotkowski - Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved