2020

Znajdź raport

1/2020

Raport bieżący nr 1/2020
Data sporządzenia: 2020-01-10
godz. 18:57
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Temat: Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w 2019 r.

Zarząd Polnord SA z siedzibą w Warszawie („Polnord”) przekazuje wstępne informacje na temat liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz liczby zawartych aktów notarialnych przeniesienia własności lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord („Grupa”) w 2019 r.
Grupa sprzedała w 2019r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych 479 lokali, przy czym po uwzględnieniu 156 anulacji wynik netto wyniósł łącznie 323 lokale (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).

W IV kw. 2019r. Grupa sprzedała na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych (uwzględniając 7 anulacji) 116 lokali netto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).
Liczba przekazanych lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach ze sprzedaży za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wyniesie 467 szt., z tego w IV kwartale 2019 r. rozpoznanych zostanie 67 szt. W wyniku netto 2019 r. rozpoznanych zostanie 558 lokali (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy), z czego w IV kwartale 2019 r. rozpoznanych zostanie 68 lokali.
Najliczniejsze wydania mieszkań w 2019 r. miały miejsce na projektach deweloperskich zlokalizowanych w Ząbkach (Neptun Ząbki - 198), Gdańsku (Fotoplastykon - 155) oraz we Wrocławiu (Apartamenty Innova - 90).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-01-10 Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2020-01-10 Marcin Mosz Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 887 270 581 
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved