2017

Znajdź raport

40/2017

Raport bieżący nr 40/2017
Data sporządzenia: 2017-10-04
godz. 8:13
Temat: Informacja o sprzedanych lokalach w III kwartale 2017r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Polnord”), informuje, iż w III kwartale 2017r. Grupa Kapitałowa Polnord („Grupa”) sprzedała na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 383 lokale netto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).

Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 r. wyniesie 557 szt. (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy), z tego w III kwartale 2017r. - 201 lokali.

Najliczniejsze wydania mieszkań miały miejsce na projektach deweloperskich zlokalizowanych w Trójmieście i Warszawie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-10-04 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2017-10-04 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved