2017

Znajdź raport

34/2017

Raport bieżący nr 34/2017
Data sporządzenia: 2017-07-07
godz. 8:31
Temat: Informacja o sprzedanych lokalach w I półroczu 2017r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

POLNORD SA z siedzibą w Gdyni („Polnord”), informuje, iż w I półroczu 2017r. Grupa Kapitałowa Polnord („Grupa”) sprzedała na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 651 lokali netto (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).
Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wyniesie 337 szt. (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy).

Najliczniejsze wydania mieszkań miały miejsce na projektach deweloperskich zlokalizowanych w Trójmieście i Warszawie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-07-07 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2017-07-07 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved