2020

Znajdź raport

59/2020

Raport bieżący nr 59/2020
Data sporządzenia: 2020-07-24
Godz. 19:49
Temat: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 - 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.
Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.ri.polnord.pl/spolka/dematerializacjaakcji.html

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-07-24 Michał Melaniuk – Prezes Zarządu
2020-07-24 Péter Bódis – Członek Zarządu
2020-07-24 Marcin Gomoła – Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved