2018

Znajdź raport

1/2018

Raport bieżący nr: 1/2018
Data sporządzenia: 2018-01-08
godz. 17:39
Temat: Doręczenie odpisu pozwu o zapłatę
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki odpis pozwu o zapłatę wniesionego przez Capital Partners SA („Capital”) przeciwko pozwanym solidarnie: Spółce oraz SGB Bank SA („Pozwani”, „Pozew”), o którego wniesieniu do sądu informował Capital w raporcie bieżącym nr 36/2017 z dnia 21.12.2017r.
Capital w pozwie domaga się zasądzenia od Pozwanych solidarnie na rzecz Capital kwoty w wysokości 9.462.423,99 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi w następujący sposób:
- od kwoty 9.800.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21.09.2012 do 31.12.2015 oraz wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 01.01.2016 do dnia 15.05.2017,
- od kwoty 9.462.423,99 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16.05.2017 do dnia zapłaty.

W ocenie Spółki stawiane jej zarzuty są całkowicie bezpodstawne i chybione zarówno pod względem faktycznym jak i prawnym a Spółka w terminie wyznaczonym przez sąd wniesie odpowiedź na pozew, w której ustosunkuje się do wszystkich zarzutów Capital.
Należy wskazać, iż Capital w swoim raporcie bieżącym nr 36/2017 podał, że „postępowanie przed sądem może być długotrwałe oraz, że sąd nie podzieli stanowiska Capital i postanowi o oddaleniu pozwu”.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-01-08 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2018-01-08 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved