2020

Znajdź raport

6/2020

Raport bieżący nr 6/2020
Data sporządzenia: 2020-01-24
Godz. 11:17
Temat: Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Cordia”) zawiadomienie o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 23 stycznia 2020 r. decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację polegająca na przejęciu przez Cordia kontroli na Spółką.

W związku z powyższym Spółka informuje o spełnieniu się jedynego warunku zawieszającego koniecznego do rozpoczęcia przez Zarząd procesu zawierania z inwestorami, którym Zarząd Spółki zaoferował akcje serii T, umów objęcia akcji serii T.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-01-24 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2020-01-24 Marcin Mosz – Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved