Kodeks Etyki

Zależy nam, aby wszyscy pracownicy i współpracownicy Grupy Kapitałowej Polnord postępowali według tych samych norm etycznych. W związku z tym opracowaliśmy Kodeks Etyki, w którym opisaliśmy wartości jakimi kierujemy się na co dzień, które wskazują należyty sposób zachowania wobec klientów, partnerów handlowych, akcjonariuszy, społeczności lokalnych i współpracowników:

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Dbamy o dobre imię naszej Spółki oraz o najwyższe standardy obsługi Klientów. Oferujemy produkty i usługi najwyższej jakości. Unikamy jakichkolwiek konfliktów interesów.
 • WIARYGODNOŚĆ – Budujemy naszą wiarygodność na zaufaniu społecznym i pracowniczym, dzięki intensywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Jesteśmy transparentni, zapewniamy dostęp do niezbędnych informacji, dotyczących funkcjonowania Spółki. Wszelkie konflikty i nieporozumienia rozwiązujemy w oparciu o dialog.
 • RZETELNOŚĆ – Budujemy długotrwałe, obopólnie korzystne relacje z Klientami, oparte na zasadach poszanowania godności ludzkiej i równego traktowania. Kierujemy się jednakowymi, transparentnymi zasadami postępowania wobec klientów, mając na uwadze wysoką jakość i efektywność podejmowanych działań.

Wierzymy, że stosowanie norm Kodeksu i propagowanie wartości w nim wyrażonych wśród naszych pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych, będzie sprzyjało budowaniu zaufania, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych Spółki.

Kodeks Etyki - dokument

Kodeks Etyki Dostawców - dokument

 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved