2020

Znajdź raport

16/2020

Raport bieżący nr 16/2020
Data sporządzenia: 2020-02-13
godz. 15:14
Temat: Zawiadomienie akcjonariusza Hanapeta Holdings Co Ltd. o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło od akcjonariusza Hanapeta Holdings Co Ltd. Z siedzibą w Nikozji („Akcjonariusz”) zawiadomienie, w trybie art. 69 ust 1 pkt 2, art. 69 ust 2 pkt 1 oraz art. 69a ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 10.02.2020r., udział Akcjonariusza posiadany w kapitale zakładowym i ogólnej licznie głosów w Spółce zmniejszył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz zmniejszył się do poziomu poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-02-13 Marcin Mosz- Członek Zarządu
2020-02-13 Agnieszka Bernabiuk – Perkowska – Prokurent

ZAŁĄCZNIKI: zawiadomienie Hanapeta
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 887 270 581 
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved