2017

Znajdź raport

32/2017

Raport bieżący nr 32/2017
Data sporządzenia: 2017-06-29
Godz. 20:36
Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 29.06.2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

POLNORD SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na XXVI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2017 r. („ZWZ”).

1. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie działający w imieniu i na rzecz funduszy inwestycyjnych:
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU zrównoważony
• PZU SFIO Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych
• PZU SFIO Universum
• PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus
posiadał łącznie 4.314.900 głosów, co stanowiło 29,30 % liczby głosów obecnych na ZWZ i 13,20 % w ogólnej liczbie głosów,

2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie posiadał 2.345.893 głosów, co stanowiło 15,93 % liczby głosów obecnych na ZWZ i 7,18 % w ogólnej liczbie głosów,

3. Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie posiadał 2.300.000 głosów, co stanowiło 15,62 % liczby głosów obecnych na ZWZ i 7,04 % w ogólnej liczbie głosów,

4. Bank Gospodarstwa Krajowego posiadał 2.086.890 głosów, co stanowiło 14,17 % liczby głosów obecnych na ZWZ i 6,38 % w ogólnej liczbie głosów,

5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie posiadał 1.630.000 głosów, co stanowiło 11,07 % liczby głosów obecnych na ZWZ i 4,99 % w ogólnej liczbie głosów,

6. GOVERNMENT OF NORWAY z siedziba w Oslo posiadał 972 882 głosów, co stanowiło 6,61 % liczby głosów obecnych na ZWZ i 2,98 % w ogólnej liczbie głosów,

7. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie posiadał 911.988 głosów, co stanowiło 6,19 % liczby głosów obecnych na ZWZ i 2,79 % w ogólnej liczbie głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-06-29 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2017-06-29 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved