2017

Znajdź raport

55/2017

Raport bieżący nr 55/2017
Data sporządzenia: 2017-12-01
Godz. 12:52
Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 30.11.2017
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na XXXII Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.11.2017 r. („NWZ”).

1. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie działający w imieniu i na rzecz funduszy inwestycyjnych:
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU zrównoważony
• PZU SFIO Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych
• PZU SFIO Universum
• PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus
posiadał łącznie 4.273.989 głosów, co stanowiło 25,10 % liczby głosów obecnych na NWZ i 13,07 % w ogólnej liczbie głosów,

2. AEGON OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadał 2.499.850 głosów, co stanowiło 14,68 % liczby głosów obecnych na NWZ i 7,65% % w ogólnej liczbie głosów.

3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie posiadał 2.345.893 głosów, co stanowiło 13,78 % liczby głosów obecnych na NWZ i 7,18 % w ogólnej liczbie głosów,

4. Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie posiadał 2.300.000 głosów, co stanowiło 13,5 % liczby głosów obecnych na NWZ i 7,04% w ogólnej liczbie głosów,

5. Bank Gospodarstwa Krajowego posiadał 2.086.890 głosów, co stanowiło 12,25 % liczby głosów obecnych na NWZ i 6,38 % w ogólnej liczbie głosów,

6. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie posiadał 1.630.000 głosów, co stanowiło 9,57 % liczby głosów obecnych na NWZ i 4,99 % w ogólnej liczbie głosów,

7. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie posiadał 911.988 głosów, co stanowiło 5,36 % liczby głosów obecnych na NWZ i 2,79 % w ogólnej liczbie głosów.

8. NEPTUN FIZAN posiadał 868 550 głosów, co stanowiło 5,1 % liczby głosów obecnych na NWZ i 2,65 % w ogólnej liczbie głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-12-01 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2017-12-01 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved