2021

Znajdź raport

22/2021

Raport bieżący nr 22/2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Godz. 14:41
Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 01.06.2021 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 01.06.2021 r. („NWZ”) był:
CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie, Węgry - posiadał 97.543.127 głosów, co stanowiło 100% liczby głosów obecnych na NWZ i 100 % w ogólnej liczbie głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-06-01 Michał Melaniuk – Prezes Zarządu
2021-06-01 Péter Bódis – Członek Zarządu
2021-06-01 Marcin Gomoła – Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved